Jälgi meid

UUDISED

Kalapüügieeskirja muudatused

KESKKONNAAMET
Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et kala­püügieeskirjas on tehtud muudatusi, millega kõik kalastajad nähtavasti veel kursis ei ole.
Selgitusi jagab keskkonnaameti Hiiumaa büroo juhtiv­inspektor Viljar Varblane: “Õngpüünistega nagu spinning, und, käsiõng, lihtkäsiõng jt, tohib püüda ööpäevas kuni 15 kg ahvenat. Hiljutise kalapüügieeskirja muudatusega seati päevalimiidid veel mitmele kalaliigile. Nüüd võib harrastuskalastaja püüda õngpüünisega ühes ööpäevas 5 haugi, 5 koha, 15 latikat, 2 lõhet või 2 forelli või 1 lõhe ja 1 forelli. Püügilimiite saab vaadata ka keskkonnaameti kodulehel kalastamise rubriigist.
Lisaks rikkumisega kaasnevale trahvile tuleb tasuda kalavarudele tekitatud kahju, mis oleneb kalaliigist. Näiteks ahvena puhul on see 3,2 eurot ja haugi puhul 7 eurot isendi kohta.
Samuti tuleb meeles pidada, et harrastuspüügil ei ole lubatud kasutada korraga rohkem kui kolme püügivahendit. See tähendab, et kui püüate ühe õngega, võib lisaks püügile panna näiteks kaks unda.
Tuletame kalastajatele ka meelde, et ahvena alammõõt merel on 19 cm mõõdetuna kala ninast kuni sabaotsani.
Lesta alammõõt on 18 cm (alapiirkonnas nr 29), kammeljal 30 cm, meriforellil 50 cm ja lõhel 60 cm mõõdetuna kala ninast kuni sabaotsani.
Sellest aastast on harrastuslikul kalapüügil lubatud ühte jadasse asetada kahe erineva kalastuskaardi alusel maksimaalselt 140 m nakkevõrku. Seejuures tuleb jälgida, et otste tähistel oleks mõlema kalastuskaardi omaniku isiku­kood ja mõlemad püügiloa omanikud peavad osalema kalapüügil.
Probleemide ja tähele­panekute ilmnemisel, mis puudutavad meid ümbritsevat looduskeskkonda võib julgelt teada anda riigiinfo telefonile 1247 (varem oli selleks number 1313).”

Veel lugemist:

UUDISED

Loodus toimetab omasoodu ja seal kehtivad oma reeglid – nende loomulik toimimine ei vaja inimese sekkumist. Sekkumine võib teha loomale hoopis karuteene ja tuua...

UUDISED

Remondis olevas Sõru sadama basseinis laupäeval vee­pinnal ulpinud kaladele anti vett ja hapnikku juurde, seejärel püüti nad noota ja aidati vabasse vette – tööks...

UUDISED

Viimase viie aasta jooksul on Keskkonnaameti järelevalve teinud ligi 450 kontrollkäiku, mille eesmärk on ranna või kalda ehituskeeluvööndi kaitse. Selle käigus on amet ehitus­keeluvööndisse...

UUDISED

Varem kahe eraldi ametina toiminud keskkonnaamet ja keskkonnainspektsioon ühendati mullu jaanuarist. Reedel viidi ühendameti Hiiumaa töötajad nüüd ka füüsiliselt kokku Kõrgessaare maantee 18 majja....