Jälgi meid

UUDISED

Jäätmete äraandmisel tuleb olulisi muutusi

Uuest aastast hakatakse Hiiumaal kõiki jäätmeid koguma tekke­kohast ehk inimeste kodust, et muuta prügi äraandmine mugavamaks.
Kui siiani on saanud kodust ära anda olmejäätmeid ning pakendid tuli viia spetsiaalsetesse kogumismajadesse, siis tulevast aastast saab ka puhast pakendit ära anda kodust. Lisaks viiakse kodust ära ka biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, toidujäätmeid ja ettetellimisel suurjäätmeid.
Iga kinnistuomanik ja asutus peab sõlmima prügiveo­lepingu, mis on teenuse ostjale sobivaim ja mugavaim. Leping võib olla sõlmitud ka naabri või naabruskonnaga koos ja prügikonteinereid võib soetada mitme peale.
Uus teenuspakkuja, kes hakkab jäätmeid ära vedama, selgub pärast hanke lõppu augustis. Ka jäätmeveo hinnakiri selgub siis, kui Hiiumaa vallal on vedajaga leping sõlmitud.
Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. Iga majapidamine või korteri­ühistu ise otsustab, mis liiki prügi soovib ära anda ja sõltuvalt sellest sõlmib lepingu.
Uuel aastal saab jätkuvalt viia pakendijäätmeid ka avalikesse pakendimajadesse üle Hiiumaa ning Hiiumaa jäätmejaama, pakendite kodust äraandmine on sellele mugavaks alternatiiviks.
Aasta lõpuni aga toimib kõik nii nagu seni: liigiti kogutud pakend tuleb ise ära viia avalikku pakendikonteinerisse, muud liigiti kogutud jäätmed vastavasse äraandmise kohta või Hiiumaa jäätmejaama. Olmeprügi saab kodust ära anda senise graafiku järgi aasta lõpuni.
Pakendile suurem konteiner
Neile, kelle olmejäätmete konteinerit tühjendatakse korra kuus, aga pakendit viiakse jäätmemajja näiteks iganädalaselt, soovitab Hiiumaa valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak võtta pakendi jaoks lihtsalt suurem konteiner, mitte tellida sagedasemat tühjendamist.
Pihlak kinnitas, et alles jääb ka võimalus puhas pakend pakendikogumismajja viia. “Ilmselt on mõistlik lahendus võtta olemasolev olmejäätmete konteiner kasutusele pakendijäätmete jaoks ja olmejäätmete jaoks võtta väiksem mahuti, kuivõrd liigiti kogumisel tekib olmejäätmeid kõige vähem,” soovitas arengu­osakonna juhataja.
Soovi korral saab tellida ka pakendi sagedasema äraveo, aga seda täiendava tasu eest.
Jäätmeid kogutakse liigiti juba ka praegu, seega ei ole neil, kes juba praegu prügi sorteerivad, ka koju rohkem prügikaste vaja.
Mugavus maksab
Mais toimunud Sõruotsa küla­seltsi koosolekul tekkis küsimus, miks peab hakkama ka pakendi äraveo eest tasuma, kui seni sai pakendeid tasuta ära anda.
Volikogu esimees Aivar Viidik vastas tookord, et inimene on mugav olend ja see on paratamatus. “Seetõttu on olukord selline, kus meil on olemas pakendi­majad, kus ühest küljest on antud kodu­majapidamisele kohustus sorteerida prügi, mida saab tasuta jäätmemajja ära anda, aga see lahendus ei toimi,” märkis Viidik.
Tema sõnul väga paljud kas ei sorteeri prügi või vähemasti ei jõua see pakendimajja. “Uue süsteemi mõte on teha inimeste elu mugavaks, et ta saaks kodus pakendi sorteerida ja panna selle eraldi konteinerisse või kilekotti,” selgitas Viidik.
Konteinerite arv sõltub vajadusest
Iga majapidamine saab koguda olmejäätmeid konteineri või kotiga ja kodust ära anda nagu praegugi. Konteinereid saab rentida jäätmeveo hanke võitnud ettevõtte käest või endale osta. Vastavalt mahule saab kinnistuomanik ise valida oma vajadustele vastava konteineri. Kui prügi on vähem, võib konteineri asemel võtta ka prügikoti.
Puhtad pakendid tuleb koguda eraldi ja selle jaoks on kinnistul vaja teist prügikasti või prügikotti. Pakendikott peab olema läbipaistev, et autojuht saaks selle sisu hinnata. Kui kott läbi ei paista, lähevad jäätmed olmeprügisse. Koti saab graafikukohasel jäätmete äraveo päeval panna kokkulepitud kohale, näiteks kinnistul oleva prügikasti kõrvale.
Biolagunevad toidujäätmed, samuti aia- ja haljastusjäätmed soovitatakse komposteerida oma kinnistu piirides, sest nende äraandmine ei ole kohustuslik. Kui aga korteri­ühistu või muu majapidamine soovib toidujäätmed ära anda, saab võtta kolmanda prügikasti toidujäätmete äraveoks. Aia- ja haljastusjäätmeid kogutakse läbipaistvas kotis hooajaliselt vastavalt vajadusele. Suurjäätmed viiakse tellimuse esitamisel ära eraldi autoga.
Konteinerite arv kinnistul sõltub omaniku vajadusest. Mõnel perel võib olla näiteks ainult pakendikonteiner, sest olmeprügi konteiner on naabriga kahasse ja muid jäätmeid ei ole vaja ära vedada.
Kui segaolmejäätmete kodust äraandmine jätkub nagu seni, siis muude jäätmeliikide äraandmise saab kinnistu­omanik oma vajadustest lähtuvalt läbi mõelda. Sügisel sõlmitava veolepinguga teeb iga kinnistuomanik omale sobiva süsteemi ja saab prügiveograafiku, mille alusel tasub tellitud teenuse eest.

Veel lugemist:

UUDISED

Ilmselt ei kujuta keegi meist ette jaaniõhtut ilma lõkketa. Lisaks tuleohutusnõuete täitmisele tuleb lõkke ettevalmistamisel järgida ka seda, et lõke oleks ohutu keskkonnale ja...

UUDISED

Juuni lõpus tekkisid Kõpus Kuivalauka randa viiva tee äärde viis suurt musta kilekotti prügiga. Asja uurides selgus, et tegu polnud metsa viidud olmejäätmetega, vaid...