Jälgi meid

UUDISED

Homme lühendatud tööpäev

Sel aastal langeb võidupüha pühapäevale, sellele eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühem.
Lühendatud tööpäev on kohustuslik pühadele eelneval reaalsel tööpäeval ehk 22. juunil ning selle  lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest. Näiteks osalise tööajaga töötaja puhul, kes on tavapäraselt tööl ainult kolm tundi päevas, riigipüha eelsel päeval tööle tulema ei pea.
Kui tööandja majandustegevus ei võimalda tööpäeva lühendada, tuleb saavutada töötajaga kokkulepe töötamiseks pühadeeelsel päeval nagu tavalisel tööpäeval. Kui töötaja annab selleks nõusoleku, loetakse pühadeeelsel tööpäeval lühendamata jäetud kolm tundi ületundideks ning hüvitatakse vastavalt seadusele kas tasulise vaba aja andmisega või kokkuleppe olemasolul rahas 1,5kordselt.
Summeeritud tööajaga töötavatel töötajatel selguvad ületunnid arvestusperioodi lõpuks ning need hüvitatakse samamoodi – tasulise vaba ajaga või kokkuleppel rahas. Kokku­lepe pühadeeelsel päeval töötamise kohta tehakse üldjuhul graafiku koostamise ajal. Kui töötaja on kokkuleppe tegemise ajal keeldunud tööpäeva lühendamata jätmisest, siis ei saa tööandja kohustada töötajat töötama tervet tööpäeva.
Riigipühana tähistatavad võidupüha ja jaanipäev langevad pühapäevale, 23. juunile ja esmaspäevale, 24. juunile – neil päevadel töötatud tundide eest tuleb maksta töötajale kahekordset töötasu. Sõltumata sellest, kas töötajale makstakse töötasu kuutasuna või tunnitasuna, töötatakse tavapärase või summeeritud tööajaarvestuse alusel, tuleb riigipühal töötatud tundide eest maksta kahekordselt. Olukorras, kus töötaja vahetus algab tavalisel tööpäeval ja lõpeb riigipühal, tuleb hüvitada riigipühal tehtavad tunnid. Ülejäänud töötunnid tasustatakse aga tavalises korras. Sama vahetuse töö­tundide eest, mis langevad riigipühale eelnevale või järgnevale päevale, lisatasu maksma ei pea.
Tööpäevi lühendatakse uusaasta, Eesti Vabariigi aastapäev, võidupüha ja jõululaupäeva eel.

Veel lugemist:

TERVIS

On ebamõistlik, et töötervis­hoiu spetsialisti juurde minekuks kulub Hiiumaa ettevõtte töötajal terve tööpäev, vahendas Rahvusringhääling OÜ HMPK juhatuse liikme Andrus Ilumetsa sõnumit. Ilumets ei...