Connect with us

Uudised

Hiiumaa kodud konkursile ei jõudnud

Helja Kaptein
Esmakordselt ei osalenud tänavusel presidendi konkursil “Eesti kaunis kodu” ühtegi Hiiumaa majapidamist. Kas tõesti pole Hiiu saarel piisavalt kauneid kodusid, mida konkursile esitada?
Alates käesolevast aastast on kaunite kodude konkurss siseministri haldusalas. Ettepanekuid rahvusvärvides mastivimpli annetamiseks teevad piirkondlikule kodukaunistamise komisjonile omavalitsused. Eesti Kodukaunistamise ühendusele pidanuks need esitama maavalitsuse poolt volitatud isik, kelleks Hiiumaal oli Diana Leenurm.
Leenurm leiab, et põhjuseks, miks seekord kandidaadid esitamata jäid, on hiidlaste liigne tagasihoidlikkus: “Olen vastutav selle eest, et sel aastal ei olnud hiidlased oma tagasihoidlikkusest nõus oma kodusid konkursile esitama”. Ta väitis, et põhjendusteks toodi küll maja remonti, aia ehitust, aiamaja pooleli olekut ja sedagi, et “mis nüüd meie”.
Maasekretär Piret Sedrik ütles, et konkursi selleaastase vahelejäämise põhjuseid on mitmeid ja ta on neid Leenurmega ka arutanud. Ta nõustus põhjendusega ja tõdes, et inimeste tagasihoidlikkus on tuntav ning võib saada komistuskiviks ka tulevastel konkurssidel.
“Teeme mõlemad oma parima, et senitehtust ülevaatlik kokkuvõte tekiks ja ettevõtmisega edasi mindaks,” lisas Sedrik.
Juulist ütles Leenurm üles maavalitsusega sõlmitud lepingu ja nüüd otsib maavalitsus uut konkursi maakonnakoordinaatorit.
2007. aastani täitis konkursi maakondliku koordinaatori ülesandeid Viktor Rõbtšenko.
“Ei tunne ennast süüdi, sest alates aastast 2008 olen sajaprotsendiliselt ise rahastanud hindamiskomisjonide transporti ja keskjuhatuse koosolekutel käimist,” lisas Leenurm.
Piret Sedrik ütles, et maavalitsus tegeleb sellega, et kodukaunistamise konkursiga meie maakonnas järgmisel aastal jätkataks. Ka Eesti Kodukaunistamise ühenduse esimeest Arvi Altmäed on maavalitsus sellest teavitanud.

Veel lugemist:

Küsitlus

Statistika järgi on Eestis 1000 elaniku kohta alkoholi ostmise võimalusi kõige rohkem Hiiumaal. Kuidas te sellesse suhtute?

Uudised

Ministeeriumi järelevalve tõi Hiiumaa Vabakooli tegevuses välja hulga puudusi ning juhtis tähelepanu õpilaste prognoosi mittetäitumisele. Ettekirjutuste täitmatajätmine võib kooli uuest tegevusloast ilma jätta. Haridus-...

Galerii

Laupäeval tulid lauljad ja linnarahvas kokku tähistamaks tütarlastekoori ja poistekoori sünnipäeva.