Jälgi meid

POLITSEI

Vargused sunnivad varal silma peal hoidma

Kuigi Hiiumaal on endiselt kõige vähem kuritegusid, on sel aastal palju ärevust tekitanud sagenenud vargused, mis teevad muret inimestele ja annavad rohkem tööd politseile.
Viimane vargus pandi toime jaaniajal, kui ühe Kõpu elamu suveköögist viidi jaanitoidud, -joogid ja jalanõud. Toidud ja muu kraam leiti küll Kõpu-Kiduspe tee äärsest kraavist hiljem üles, kuid joogid olid joodud.
Hiiu Leht hoiatas omavoliliste sissetungide sagenemise eest  mai lõpus, kui peamiselt Kärdlas ja Pühalepa vallas tungiti sisse ja varastati ka kallemaid esemeid, muuhulgas muruniiduk, trimmer, kalastustarbeid, roller, järkamissaag, survepesur, nakkevõrgud. Siiani käib sotsiaalmeedias varguste ja võimalike varaste üle elav arutelu.
Kuritegusid vähem, vargusi enam
Hiiumaa politseijuhi Argo Tali sõnul on Hiiumaal käesoleva aasta esimese viie kuuga registreeritud 39 kuritegu, mis on rohkem kui mullu sama aja jooksul (30), ent samas vähem 2012. aastast, mil registreeriti 43 kuritegu. Nende numbrite hulgas ei kajastu vähem kui 64eurose kahjuga süüteod.
Minimaalselt on kasvanud registreeritud varavastaste kuritegude arv – tänavu 15 ja mullu 14. Suurema osa neist moodustavad tänavu vargused – 14, mullu registreeriti aasta esimese viie kuuga 8 vargust. Muude varavastaste kuritegude, nagu väljapressimised, röövimised, kelmused, omavolilised kasutamised, omastamised jms, arv seevastu on tänavu vähenenud.
Kuigi varavastaste kuritegude üldarv pole oluliselt kasvanud, kahjustavad Hiiumaa politseijuhi Argo Tali hinnangul vargused oluliselt inimeste turvalisustunnet. “Loomulikult ei saa me sellest mööda vaadata, et registreeritud varguste arv on suurenemas,” ütles Tali ja kinnitas, et Hiiumaa turvalisuse tagamiseks pöörab politsei suuremat tähelepanu vargustele ja nende ennetamisele.
Tööd rohkem tehtud
Politsei on sel aastal prokuratuurile kohtusse saatmiseks üle andnud 40, sh 12 käesoleval aastal registreeritud kuriteoepisoodi materjalid. Seda on pea kaks korda enam kui mullu ja üleeelmisel aastal. Vastavalt anti siis prokuratuurile üle 23 ja 19 kuriteo materjalid.
Samas on kuritegude uurimine Tali sõnul suhteliselt keeruline protsess ja tihti leiab lahenduse alles järgmisel või sellele järgnevatel aastatel. Näiteks mullu registreeritud kuritegude avastamise protsenti ei ole praegu võimalik veel lõplikult öelda.
Ka toime pandud ja registreeritud kuritegude arv erineb. Just seepärast kutsub politsei kõiki inimesi teada andma kõikidest kuritegudest, mitte vaid varavastastest. “See aitab kindlasti kaasa sündmuste lahendamisele. Kui politseil pole teadet kuriteost, ei ole seda sündmust ka võimalik lahendada,” ütles Tali.
Politsei on kuritegude ennetamisel ja avastamisel kindlasti võtmemängija, kuid Tali ütles, et iga inimene saab ka ise päris palju ära teha, et mitte langeda varguse ohviks.
Kasulikke soovitusi, kuidas oma vara kaitsta, soovitab ta otsida näiteks politsei kodulehelt, kus varavastaste süütegude ennetamiseks on käimas kampaaniad “Lukusta või kaota” ja “Kes valvab sinu asju?”.
“Olge ise oma vara suhtes hoolivamad ja ärge tehke varga elu lihtsaks,” soovitas politseijuht Argo Tali, kelle sõnul jõuab üha rohkem pahesid ka turvalisele Hiiumaale. “See tingib, et inimesed peavad oma varal rohkem silma peal hoidma.”

Veel lugemist:

POLITSEI

Justiitsministeeriumi koostatud statistikast selgus, et kuritegevuse tase kogu Eestis esimesel poolaastal oluliselt ei muutunud, Hiiumaal oli registreeritud kuritegude arv selgelt langustrendis. Kui mullu registreeriti...

POLITSEI

Eelmisel aastal kasvas Hiiumaal registreeritud kuritegude arv 59 protsenti aasta varasemaga võrreldes. Nii registreeriti 2018. aastal 71 kuritegu, 2019. aastal 88 ja 2020. aastal...

POLITSEI

Kuritegude arv Eestis mullu vähenes, erandlikult kasvas kuritegude arv saartel ja kõige rohkem Hiiumaal, 75 protsenti, teatab statistika­amet. Eestis kokku registreeriti 2020. aastal 25...