Jälgi meid

UUDISED

Vanaonu kiri Vabadussõjast

erakogu
Leidsin vanu pabereid sobrades üsna vana kirja, mille kodustele kirjutas minu vanaonu Rudolf Juurmann (eestistatud nimeks võttis ta Juurmaa).
Ta oli Vabadussõjas miiniristlejal Lennuk. Kahjuks on kirjast säilinud ainult teine ja kolmas lehekülg, aga needki on üsna huvitavad. Kirjaviisi jätan samaks, sest see annab oma põnevust juurde.
Lehekülg nr 2
Port Kundast walmis saades sõitsime meie kohe edasi Narwa poole ja hommiku kui valgeks läks olime Narwa jõe suus ja seal juhtus üks naljakas asi: meie nägime laewast et äärest hakab üks Pukseer meile wastu tulema. (meie olime äärest humbes 2 wersta eemal) ja sõidab punase lipu all aga meil oli Eesti lipp ülewel. Pukseer esiti nii kahtlaselt sõidab meie kõrvale meil saiwad juba aru milles asi seisab tõmbasime plagu maha (Pukseer mõtles meid wene laewa olevad) kohe hakkas meie poole sõitma ja sõitiski poordi (Pukseeril oliwad 2 sõjawäelast isimine komissaar teine soltat ja weel neli laewa meest) kohe kui poordi sõitis ja otsad kinni oliwad kargasiwad meie mehed peidust wälja püssidega ja panivad otsad vastu “hannad alla” küll siis tegiwad mehed walged punased ja kirjud näud laewamehed tõstsiwad kohe käed üles aga soltat ei tahtnud isitiks Pukseerilt ära tulla ja püssi ära handa aga mis su waesekese asi enam aitab oled loksus nii kui hunt uue aja nurkas, võtsime mehed wangi ja tõime laeva Tallina saatsime maale ka mõned kuulid Pukseeri eest aga siis oli ka warsti kära lahti esiteks püssidest siis kuulepildujast ja wiimati ka suurtükidest aga istu kuulid kukkusiwad poole wahe peal juba merde wõtta sa Lennuk kinni varsti olime nende silmist kadunud jätsime neid sinna paugutama ja tulime ära.
Lehekülg nr 3
Kirjutaks weel aga ei tohi kõik kirjuta sõja saladuseks peab ka jääma muist aga üks öösse tegime ühe julgustüki käisime nii kaugel et Kronstati tuled juba paistiwad aga tulime õnnelikult tagasi.
Punastel leheb jalga alune tuliseks. Rakwerest on wälja löödud juba hulk maad Soomlased on ka ikka üsna tublid poisid lahingus
Oma elust kirjuta mull just surt pole süia saab keskmiselt 1/2 leiba päewas supp on keskmine rahul oldaw riideid ja taavaari sain ka nii jutumise wiisi mõne saja eest kirjuta pole wõimalik
Kirjuta kohe kui selle kätte saad uudiseid sealt poolt nii noorematest ja poistest kas nad ikka veel seal on ja nõnda edasi tead isigi mis kirjutamise wäärt on aga posti korraldusest ma praegu ei tea pane 35 kop. eest markisi peale siis ikka tuleb Adr on nii: Tallinna Miini ristleja „Lennuk“ Rudolf Juur. Täis nimi on tarwis sellepärast, et siin on üks teina Juur. ka peal.
Teisi Jausa poissa ei ole näinud seda kuulsin et oliwad kodu saanud esimesel Pühal Seekord nägemiseni Hüwasti ja weel “Hääd uutaastad” lõpuks Tallinnas 15.Jaanuaril 1919 a.

URMAS SELIRAND

Veel lugemist: