Jälgi meid

UUDISED

Tuled KAH metsa

Poster
Eesti keskkonnaühendused kutsuvad 24. veebruaril kõiki metsasõpru aktsiooni “Tuled KAH Metsa” raames süütama küünlad riigimetsas maha saetud raielankide kändudel.
Üleskutse autorite eesmärgiks on kutsuda inimesi tähistama vabariigi sünnipäeva tervislikult värskes õhus. Korraldajate sõnul meenutagu iga küünal langenud puu kännul, et vabas riigis vaba rahvana elamine on nii erakordne võimalus kui vastutus tervikliku elukeskkonna tasakaalu tagamisel.
Mets katab ligi poole Eesti maismaast. Ometi on lageraied jõudnud juba asulate ümbrusse ja üleeuroopalise NATURA 2000 loodus- ja linnu­kaitsealadele. Metsa- ja puidutööstus on muutnud metsamaad puupõldudeks. Kaovad miljonite metsaelanike elu­paigad ja hävib aasta­tuhandete jooksul välja­kujunenud eriline looduslik kooslus. Kui niimoodi jätkame, kasvavad meie lapsed ja lapselapsed ülesse riigis, kus ei laiu põlismetsad ega laula linnud. Kutsume inimesi raielankidele valgust viima. Soovime, et valitsuse ja riigikogu liikmed ning looduskeskkonna eest vastutavad ametnikud näitaksid, et nad hoolivad metsast kui terviklikust elukeskkonnast ja näeksid puidu taga metsi.
Üritusel osalemiseks tuleb 24. veebruaril kodukohas maha raiutud riigimetsa puukändudele asetada klaaspurgis küünal ja jagada pilte sotsiaalmeedias viitega #puudetagaonmets. Seejärel palutakse fotod lisada ürituse kaardile aadressil www.ranna­mannikud.ee/puudetagaonmets. Lisaks võiks saata fotod sinu poolt valitud riigikogu saadikule küsimusega, mida ta teeb kodukoha metsade säilimiseks.
Iga osaleja vastutab keskkonnasäästliku käitumise eest ja viib 24. veebruari õhtul või 25. veebruari varahommikul kustunud küünlad ja purgid lähimasse pakendikonteinerisse. Korraldajad soovitavad panna küünlad klaaspurki, mis kaitseb leeki tuule eest ega risusta metsaalust plastikuga.
Aktsiooni korraldavad teiste seas MTÜ Rannamännikute kaitseks, MTÜ Päästame Eesti Metsad, MTÜ Loomus, Romantiline Rannatee ja Eesti Fridays For Future.
Vajaliku info üritusel osale­miseks leiate Facebooki sündmuse lehelt “Tuled KAH metsa!” või veebilehelt aadressiga: www.rannamannikud.ee

Kadri Kallaste
MTÜ Rannamännikute kaitseks

Veel lugemist:

UUDISED

Kuni 17. maini ootab Erametsakeskus erametsaomanikelt taotlusi kehtivate looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäänud tulu osaliseks kompenseerimiseks. Toetuse saajate ring on varasemast laiem – toetust...