Jälgi meid

UUDISED

Toiduohutust tuleb jälgida ka tänavamüügil

Lahtine toidukaup meelitab lõhna ja isuäratava välimusega, aga eeldab kauba pakkujalt vastutustundlikkust ja ostjalt tähelepanelikkust, et söök või jook ikka tarbimiskõlblik oleks.
Koos sooja suvega tulevad tänavatele, teede äärde, laatadele ja suvesündmustele toidumüüjad, kaupluste ees müüakse marju ja puuvilju, laatadel ja suvesündmustel toekamatki kõhutäidet.
Toidu pakkujal on kohustus jälgida pakutava söögi-joogi nõuetekohast hoidmist ja müüki ning sellega pole sugugi kõik alati korras. Nii kontrollis veterinaar- ja toiduamet (VTA) mullu toidumüüjaid avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres. Tulemused ei andnud põhjust rahuloluks, sest ligikaudu 600 müüja kontrollimisel tuvastati puudusi enam kui pooltel juhtudel.
VTA toiduosakonna juhataja Kairi Ramjalg tõi ameti pressiteates välja, et eelkõige kontrolliti toidumüügi nõuete­kohasust, erilist tähele­panu pöörati seejuures toidu säilitamis­tingimustele.
“Oluline on, et tarbijani jõuaks vaid nõuetekohaselt valmistatud ning tõendatult ohutu ja tarbimisväärne toit,” rõhutas Ramjalg.
Järelevalve käigus selgus ka, et veerand kontrollitud toidukäitlejatest polnud ametit oma tegevusest teavitanud, ehkki oma toodangut avalikel üritustel müües tuleb seda kindlasti teha.
VTA jätkab ka sel aastal kontrollkäike avalikel sündmustel, tänavatel ja maanteede ääres, samadest põhimõtetest lähtuvalt kontrollitakse ka kauplejaid, kes pakuvad oma toodangut kaubandus­keskustes või poodides ajutistel rendipindadel, nagu näiteks peaukse ees või müügi­pindade vahelistes koridorides. Juhul, kui tuvastatakse tõsine rikkumine, on ametil õigus peatada toidumüüja tegevus ning rakendada sunniraha.
Hiiumaal tehti 92 ettekirjutust
Möödunud aastal viis amet Hiiumaal läbi 231 kontrolli ja tehti 92 ettekirjutust. VTA Lääne regiooni juhtiv­spetsialist Jüri Lauter ütles Hiiu Lehele, et ühegi ettevõtte tegevust amet eelmisel ega sel aastal Hiiumaal peatanud pole.
Toidu ostjail soovitab Lauter jälgida, et avalikul üritusel toidu pakkuja hoiaks toitu nõuetekohaselt. Näiteks eritemperatuuri vajavad toidud – piima-, liha- ja kala­tooted – peavad olema vastavalt hoiustatud.
“Kindlasti on ostjal võimalik küsida, kust pärinevad müügil olevad tooted ja kuidas on neid valmistatud,” soovitas Lauter.
Ta selgitas, millal tekib kodustes tingimustes kasvatatud-­valmistatud toidu müümisel kohustusi toidu­ameti ees. Näiteks, kui soovitakse minna laadale toitu müüma või valmistama, peavad eeltingimusena olema täidetud kõik toidu valmistamise ja toiduohutuse nõuded ning VTAle tuleb esitada majandus­tegevusteade.
Omakasvatatud puu- ja köögi­vilja või enda korjatud marju, söögiseeni võib müüa lõpptarbijale või vahetult lõpptarbijat varustavatele kohalikele jaekaubandusettevõtetele, näiteks restoranile, poele, turule. Selline tegevus ei nõua VTA majandus­tegevuse teatise tegemist, kuid teatud juhtudel on vajalik tegevusluba.
Kui müüa enda kasvatatud puu- ja köögivilja või korjatud metsa­saadusi edasi näiteks turul kauplejatele või restoranidele, siis tuleb vormistada saate­dokument, millel on välja toodud toidu nimetus, päritolu st varustaja või müüja nimi ja kontakt­andmed, kogused ja tarnekuupäev. See on vajalik toidu jälgitavuse tagamiseks ning toidu­pettuste vältimiseks. Juhul, kui toit pakendatakse, siis peab veenduma, et materjal on sobilik toiduainetele.
Koduköögisttuleb teavitada
VTA toiduosakonna juhtiv­spetsialist Ebe Meitern märkis ameti pressiteates, et seoses eriolukorraga hakkas üha enam inimesi kasutama oma kodukööke, et valmistada erinevaid tooteid müügiks.
Eraelamu köögis või suveköögis võib toitu valmistada ja seda ka müüa, aga sellest tuleb veterinaar- ja toiduametit teavitada ning täita eraelamus toidu käitlemisele kehtestatud nõudeid. Igal juhul on mõtet enne, kui kodu­köögis valminud toit müüki panna, ameti spetsialistidelt nõu ja abi küsida, sest toidu kvaliteedi ja toidu käitlemise nõuetekohasuse eest vastutab käitleja.

Veel lugemist:

UUDISED

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) korraldas 6.juunil Undama küla lähedal suu- ja sõrataudi õppuse. Harjutati tööde juhtimist ja ülesannete jagamist sündmus­paigal, samuti välitöid taudipunktis. VTA...