Jälgi meid

UUDISED

Teeme juba plaane

Harda Roosna
MTÜ Hiiumaa Pensio­näride Ühendus (HPÜ) on kõiki maakonna eakaid ühendav organisatsioon.
Kõik meie poolt korraldatavad üritused ja väljasõidud on mõeldud kogu maakonna eakatele sõltumata kuulumisest ühenduse nimekirja.
Traditsioonilisteks ettevõtmisteks on kujunenud maakondlik kevadkontsert. Järgmisel aastal toimub see 22. aprillil Kärdla kultuurikeskuses.
Ka Memme-Taadi perepäev ei jää tulemata. Esialgse kava kohaselt lootsime selle korraldada Käinas, kuid suuremahulise korraldusliku poole tõttu on see üle viidud Kõrgessaarde, kuupäevaks 20. juuli.
Igal suvel on olnud vähemalt üks väljasõit mandrile, nii ka järgmisel suvel. Seekord oleme plaaninud külastada Eesti rahva muuseumi, toimub see väljasõit juulis-augustis ja kindlasti kahepäevasena.
Tähistamata ei jää ka rahvus­vaheline eakate päev 1. oktoobril, täpsemaid plaane selles osas veel ei ole, oleme avatud maakonna eakate ette­panekutele.
Samuti ootame oma ridadesse uusi liikmeid, ainsaks kohustuseks on olla aktiivne ja osaleda üritustel nii kuidas tervis ja elukorraldus võimaldavad. Maakondlik üritus on hea paik, kus kohata lapsepõlve­tuttavat või kooliõde ja omavahel suhelda, kokkusaamistel osalemine annab elujõudu ja aktiivne eluhoiak on igatpidi kasulik ka tervisele.
Täpsema info saamiseks ja ühenduse liikmeks astumiseks võtke ühendust oma piirkonna HPÜ juhatuse liikmetega, kelleks on Emmastes Maie Piil ja Moonika Nurs, Kõrgessaares Lehte Nigul, Käinas Eha Vähesoo ja Virve Maivel, Pühalepas Külli Korol ja Tiiu Vannas, Kärdlas Anne Nõmmets ja Eha Karm, samuti võib pöörduda Urve Merendi  poole, kes juhib Kärdla osakonda.
Kõigile ilusat sügist soovides

HPÜ juhatus.

Veel lugemist:

TERVIS

Selleks nädalavahetuseks saavad üleriigilises digi­registratuuris endale Astra­Zeneca vaktsiiniga vaktsineerimiseks sobiva aja valida kõik 65aastased ja vanemad inimesed. Seda sõltumata elukohast või pere­arsti nimistu asukohast....