Jälgi meid

UUDISED

Svetlana Aug pälvis aumärgi

Erik Peinar
Vabaduse Tammepärja aumärgi pälvis tänavu kaks naiskodukaitsjat: ajaloo- ja kultuuripärandi jäädvustaja Silvia Paluoja Pärnumaalt ning Svetlana Aug Lääne maleva Hiiumaa malevkonnast.
“Igaühe teened vabadusvõitluses osalemisel ja selle võitluse jäädvustamisel on olnud erinevad ja erilised, kuid neid kõiki on ühendanud armastus kodumaa ja vabaduse vastu,” ütles justiits­minister Lea Danilson-Järg tammepärja au­märkide üleandmisel. “Peame tunnustama ja mäletama ning au sees hoidma neid, kes meie rahva ja riigi püsimajäämise eest on seisnud ja ka neid, kes aitavad meie lugu ja mälestusi hoida ning edasi kanda.”
Muuhulgas rõhutas minister, et ka tänased noored peavad teadma, millist hinda on Eesti vabaduse eest makstud: “On selge, et mitte ükski rahvas ei suuda kesta, kui tal pole jõudu säilitada oma lugu, keelt ja kultuuri. Tehkem siis kõik selleks, et ka meie järel­tulevad põlved saaksid kasvada isamaa vaimus, õppida vanemate ja vanavanemate eeskujul väärtustama oma riiki ja rahvast. Me ei tohi hetkekski unustada, et vabadus pole iseenesest mõistetav, selle nimel on tulnud võidelda ja surra. Vabaduse hoidmise nimel tuleb iga päev tööd teha,” rääkis minister.
Esitluses märgitakse, et Svetlana Augi eestvedamisel on aastaid tähistatud märtsi- ja juuniküüditamise mälestuspäevi koostöös Lääne- ja Hiiumaa oma­valitsuste ja Eesti Memento Liidu kohalike ühendustega. Lisaks aitab ta au sees hoida võidupüha, kuuludes maakaitsepäeva korraldustoimkonda. Aug on Nais­kodukaitse Lääne ringkonna liige aastast 1998. Ta on olnud Haapsalu jaoskonna aseesinaine, Lääne ringkonna aseesinaine ja sellest aastast juhib Lääne ringkonna ajalootoimkonna
tööd.
Kokku tunnustas justiitsminister Vabaduse Tamme­pärja aumärgiga 30 inimest, aumärgid anti üle 31. augustil Tallinna lauluväljaku klaassaalis.

HIIU LEHT

Veel lugemist: