Jälgi meid

PÄÄSTE

Päästeamet tuletab meelde: Eestis kehtib tuleohtlik aeg

Päästeamet juhib veel kord tähelepanu sellele, et kogu Eesti territooriumil on välja kuulutatud alates 14. aprillist tuleohtlik aeg. Kulupõletamine on Eestis keelatud aastaringselt ja tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades.
Lõkke tegemisel tuleb nii metsas, maastikul kui kodu-aias järgida tuleohutusnõudeid. Lõkkease tuleb teha mitte­süttivale pinnale, lõket tohib teha vaid vaikse tuulega, hoides käepärast esmased kustutusvahendid. Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, sel tuleb lasta lõpuni põleda, lõkkejäägid kustutada veega või summutada liivaga.
Täpsemat teavet tule tegemise ohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524.
Soojade ilmadega kisub kindlasti ka veekogude juurde, ent kuigi ilm on soe, on vesi siiski veel külm. Kindlasti ei tasu minna vette tundmatus kohas ja veesõidukites peab päästevest seljas olema!
Samuti paneb päästeamet lapsevanematele südamele mitte jätta lapsi veekogude läheduses järelevalveta!

Veel lugemist:

PÄÄSTE

UUDISED

Päästeamet kehtestas tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil alates 6. aprillist. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ette nähtud kohtades. Lõkke tegemisel nii...

PÄÄSTE

14. aprillist algas päästeameti peadirektori käskkirja alusel tuleohtlik aeg kogu Eesti terri­tooriumil. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades ja lõke...