Jälgi meid

UUDISED

Opositsioon algatas umbusaldusavalduse Viidikule

Kolmapäeval toimunud erakorralisel istungil tühistas volikogu iseendale ebaseaduslikult määratud preemia ja opositsioon algatas samast sündmusest ajendatult volikogu esimehe Aivar Viidiku umbusaldusavalduse.
Umbusaldusavalduse andis üle opositsiooni liige Tarmo Mänd. Avalduses oli kirjas, et Aivar Viidik ei sobi juhtima Hiiumaa vallavolikogu, sest saatis 20. detsembril toimunud volikogu istungile eelnõu “Vallavanemale ja volikogu esimehele preemia maksmine”. Probleemina nägi opositsioon, et eelnõu otsuse allkirjastas volikogu esimees ise. “Ehk volikogu esimees volikogu liikmena pidas vajalikuks premeerida ainult iseennast. Mida erilist on volikogu esimees korda saatnud oma töös, et teda premeerida?” seisis avalduses. Avalduses sedastati, et volikogu esimees süüdistas Eesti meedias intervjuusid andes volikogu korruptiivses käitumises, kuid käitus ka ise korruptiivselt, kasutades samuti võimalust preemiat saada.
Veel viitasid umbusalduse algatajad avalduses, et volikogu esimees naeruvääristas Hiiumaa volikogu ekslikku otsust avalikult Eesti rahva ees. “Volikogu esimees peab olema terve volikogu juht, mitte umbmääraselt avalikus meedias teada andma, et osa Hiiumaa vallavolikogu liikmeid ei tee head tööd,” seisis avalduses.
Avaldusele kirjutasid alla kaheksa volikogu opositsiooni liiget: Tarmo Mänd, Ants Orav, Tiit Paulus, Jaan Harak,
Toomas Remmelkoor, Antti Leigri, Inge Talts ja Artur Valk.
Nõudsid tagasiastumist
Koalitsiooni kuuluv volikogu liige Helen Teigar ütles oma sõnavõtus, et koalitsioon on üksmeelne ning meenutas, et volikogul on selja taga intensiivne ja töömahukas aasta. “Hetkel on kõige olulisem seista Hiiumaa huvide ja Hiiumaa inimeste huvide eest. Hiiumaa huvides ei ole kindlasti alustada uut poliitilist võitlust, vaid liikuda edasi, vaadata uusi arenguid ja teha veel enam tihedamat koostööd,” ütles Teigar.
Peale istungit ütles Tarmo Mänd Hiiu Lehele, et volikogu esimees võinuks umbusaldusavalduse esitamist vältida, kuna nad pakkusid talle võimalust tagasi astuda. “Kui nad [koalitsioon – toim] oleks endi seast valinud teise esimehe, oleks meie poolt kõik korras,” ütles Mänd. Tema hinnangul on koalitsiooni ja opositsiooni koostöö siiani igati korrektselt toiminud ja toimib edaspidi ka juhul, kui vahetub volikogu esimees.
Viidik: Otsivad konflikti
Mänd ütles, et volikogu esimees ei käitunud meedias esinedes õigesti, eristades ennast ülejäänud volikogust.
Aivar Viidik selle väitega ei nõustunud. “Tõsi on see, et kuna mina viibisin eelmisel volikogu istungil saalist väljas, siis ma ei tea, milliseid sõnu keegi kasutas ja kuidas see arutelu kulges. Seetõttu ma ei saa kanda seda vastutust ja tsiteerida kedagi, aga loomulikult ma kannan vastutust volikogu maine mõttes,” möönis Viidik.
Viidiku sõnul otsib opositsioon lihtsalt konflikti ja püüab koalitsiooni lõhkuda: “Kuna olin teadlik, et opositsioon võib enda tehtud praaki püüda katta umbusaldusavaldusega, oli mul eile päeval telefonivestlus valimisliidu Kodusaar juhi Tarmo Männiga. Selle jutuajamise sees rääkisime ka opositsiooni ja koalitsiooni vahelisest koostööst, mille peale ütles Mänd, et tema peaeesmärk on koalitsiooni lõhkuda, et ise võimule tulla. See suhtumine võtab hästi kokku nii antud konflikti kui opositsiooni eestkõnelejate tegevuse tervikuna, kus põhjus ei ole oluline ja eesmärk on vaid lammutamine enda võimule saamise nimel.”
Umbusaldushääletus on volikogu järgmise, 24. jaanuari istungi päevakorras.
Preemiaotsus tühistati üksmeelselt
Hiiumaa vallavolikogu eelmise aasta 20. detsembri istungi päevakorras oli Hiiumaa valla dokumendiregistri andmetel volikogu otsuse eelnõu “Vallavanemale ja volikogu esimehele preemia maksmine”. Istungil otsustati eelnõud täiendada punktiga, milles lisaks vallavanemale ja volikogu palgalisele esimehele makstaks preemiat ka volikogu
liikmetele.
Erakorraline istung oli kokku kutsutud selleks, et tühistada mullu 20. detsembri istungil vastu võetud otsus maksta volikogu liikmetele 120 euro suurust preemiat. Istungi päevakorras oligi vaid üks punkt ja preemia tühistamise poolt hääletasid kõik 18 kohal olnud volikogu liiget.
Vallasekretär Helen Härmson vahendas rahandusministeeriumi seisukohta, et volikogu liikmete endale preemia maksmise otsus on õigustühine.
Loobusid preemiast
Umbusaldusavaldusega tõstatatud küsimusele, kas volikogu esimees võis iseendale preemiat määrata, vastas Härmson: “Uurisin järele ja rahandusministeerium jäi seisukohale, et volikogu esimehele sellise dokumentatsiooniga preemia määramine on õiguspärane.”
Samal istungil teatasid voli­kogu esimees Aivar Viidik ja vallavanem Reili Rand kirjalikult, et loobuvad neile eelarve- ja majandus­komisjoni algatusel määratud 120 eurosest preemiast. Aivar Viidik ütles, et loobus preemiast n-ö kodurahu huvides ja selleks, et piinlikuks kiskunud teema lõpetada. “Otsustasin preemiast loobuda, kuna preemiate maksmise otsus seadis Hiiumaa valla halba valgusesse ja vallavanemana vastutan meie kuvandi eest,” ütles Reili Rand.
Eelarve- ja majanduskomisjon algatas volikogu esimehele ja vallavanemale preemia maksmise, kuna samasuguse 120eurose preemia said kõik valla töötajad. Seega said seitse volikogu liiget, Artur Valk, Antti Leigri, Hannes Maasel, Liina Lepamaa, Ülari Kaibald, Liisi Mäeumbaed ja Riho Rahuoja 120 eurot preemiat kui allasutuste töötajad. Voli­kogu liikmena saadud preemia oleks nende seitsme jaoks olnud n-ö topeltsumma.

Veel lugemist:

UUDISED

Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik kutsus nelja­päeval toimunud volikogu istungile infot jagama RMK raiete planeerimisel kõrgendatud avaliku huviga (KAH) aladel RMK peametsaülema Andres Sepa,...