Connect with us

Uudised

Metsaülem: valikraie majandusmetsa ei sobi

RMK avalikustas kümne aasta raieplaanid Hiiumaa neljal KAH alal: Puski, Kaleste, Meelste ja Kärdla lähimetsades. Kõigi nelja ala kohta said vald ja kohaliku kogukonna esindajad teha ettepanekuid, kuidas KAH alal metsa majandada. Nii vald kui kogukonna esindajad soovisid, et asulalähedasi riigimetsi majandataks püsimetsana, st tehes ainult valikraiet.
Seda ettepanekut RMK ei arvestanud ja Hiiumaa metsaülem Andres Tammeveski selgitas saadetud vastuskirjas, et metsakasvatuslikus mõttes ei täida püsimetsandus eesmärki.
Veel üks põhjendus oli, et majandatavates metsades ei ole 2006. aasta metsaseaduse tingimustel võimalik valikraiet rakendada. “Lubades kavas kasutada mingit kindlat raieliiki, ei ole tagatav metsaseaduse mõte, et metsades on vaja kindlustada ka samaväärse uue metsa kasvatamine. Teisiti öeldes metsa uuendamise, kasvatamise, kasutamise ja kaitse tagamine ei ole võimalik, kui osa selleks tegevuseks vajalikke raieviise on välistatud,” kirjutas Tammeveski.  Näiteid püsimetsanduse ebasobivuse kohta majandusmetsades tõi ta metsamajanduse õpikutest, aga ka Soomest, kus metsa kogutagavara on oluliselt kasvanud peale metsade kuivendamist ja valikraiet meenutavatest võtetest loobumist.
Nii on RMK raiekavas näiteks Kaleste külast põhja poole jääval riigimetsa alal veel tänavu kavas teha 4,3 ha harvendus­raiet ja 2,1 ha aegjärkset raiet ning aastal 2026 veel 2,4 ha aegjärkset raiet.
Vikipeedia andmetel on aegjärkne raie üks turberaie alaliike, mille eesmärgiks on uue metsapõlve väljakasvatamine vana metsa turbe all. Seda kasutatakse puistutes, kus lageraie on vastunäidustatud ja kus soovitakse säilitada olemasolevat antud kasvukohale sobivat elujõulist metsauuendust või kus on head eeldused elujõulise loodusliku uuenduse tekkeks.

HARDA ROOSNA

Veel lugemist:

Uudised

Märtsist alustab sihtasutuse Hiiumaa sadamad juhatuse liikmena tööd merendustaustaga Romet Keskla, kelle nõukogu kutsus kandideerima peale 15 kandidaadiga konkursi lõppu. SA Hiiumaa Sadamad nõukogu...

Ahto ilmajutud

Näib, et talvel enam pikka pidu pole ja suurt pakast enam ei tule. Välistada ei saa aga lühiajalisi ja teravaid külmalaineid. Eesolev nädal tuleb...

Digileht

Hiiu Leht 20.veebruaril Sadamaid juhib Romet Keskla Kas radar oleks sõjas sihtmärk? Vajatakse löökaukude hingeelu eksperti Kaitseliitlased avaldasid muljet Digilehe saab tellida siit

sport

50. korda sõidetud Tartu maratonil osalenud 5200 suusataja seas oli 29 neid, kes stardiprotokolli märkisid, et esindavad Hiiu maakonda. Neist 20, kõik mehed, läksid...