Jälgi meid

UUDISED

Masuudireostuse laborianalüüs viitab tänapäevasele laevakütusele

Värskete laborianalüüside põhjal asub keskkonnaamet Vormsi ja Hiiumaa rannikule jõudnud reostuse allikat otsima eelkõige viimastel nädalatel laevateel sõitnud laevade seast.
“Et teha kindlaks, mis ainega Vormsi ja Hiiumaa ranniku reostuse näol täpselt tegemist on, võeti reostusest proovid ning saadeti laborisse analüüsimiseks,” selgitas ameti peadirektor Rainer Vakra.
Proovid võeti Vormsi rannalt 19. mail ja Hiiumaa rannikult 23. ja 25. mail. Hiiumaa varasema väikesemahulise reostuse proov on võetud 9. aprillil. Proovidega kontrolliti Hiiumaa ja Vormsi proovide sarnasust, kattuvust aprilli alguses Hiiumaa randa jõudnud väikesemahulise reostuse aine profiiliga ning aine väävlisisaldust.
“Uus teadmine laborianalüüsidest on see, et võetud proovid ei ole keskkonna mikrobioloogiast mõjutatud, mistõttu on tõenäoline, et proovi võtmise ajaks oli reostus keskkonnas olnud umbes kaks nädalat või vähem,” ütles Vakra. “Teine oluline näit on see, et kütteõli väävlisisaldus viitab pigem praegusel ajal kasutusel olevale laevakütusele. Mida see täpselt tähendab, selgub edasise analüüsi käigus, kui neid tulemusi teiste infokildudega sobitame.”
Senisest kahest peamisest uurimisversioonist: kas reostus pärineb veealuselt vrakilt või on tegu varasema, mingil põhjusel pinnalt kohe sügavamale vajunud reostusega, tundub peadirektori sõnul praegu tõenäolisem teine. “See tähendab, et pöörame süüdlase otsingul suuremat tähelepanu Hiiumaa lähistel oleval laevateel sõitnud laevadele. Püüame pilti kokku panna kaudse info, tõenäosuse ja modelleerimisandmete põhjal. Kuni konkreetset kahtlusalust leitud ei ole, ei saa ühtegi versiooni välistada,” selgitas Vakra.
Reostuse keemiline analüüs kinnitas, et viimasel nädalal Vormsi ja Hiiumaa randadesse jõudnud reostuse näol on tegu raske kütteõliga ning randa uhutud tükid pärinevad suure tõenäosusega samast allikast. Mais Vormsile ja Hiiumaale jõudnud reostus ei lange kokku aprilli alguses väikeses koguses Hiiumaa randa jõudnud reostusega. Randu reostanud raskekütteõli väävlisisaldus on sarnane väljaspool Läänemerd kasutada lubatud laevakütusele.
Masuut on rahvakeelne nimetus viskoossele naftasaadusele, mille täpne nimetus on raske kütteõli.
Laborianalüüsid on tehtud Eesti keskkonnauuringute keskuses standardmeetodiga.

Toimetaja HARDA ROOSNA

Veel lugemist: