Connect with us

Pääste

Kulupõleng nõudis Pärnumaal ohvri

Pühapäeval kella nelja paiku sai häirekeskus teate, et Tori vallas Selja külas on heinamaal põlenud kulu, põlengukoha avastanud naaber leidis sündmuskohalt hukkunud 1926. aastal sündinud põletushaavu saanud naise. Põleng oli selleks hetkeks kustunud ja päästjate abi ei vajatud. Surnukeha saadeti lahangule.
Kulupõletamine on Eestis aastaringselt keelatud, sest kulutuli on hävitav ja ohtlik – kulu põletamise käigus on süttinud metsad, see on maha põletanud hooneid ja seeläbi hukkunud inimesi.
Paljud kulupõlengud on alguse saanud lõkkest, mis on tehtud puhastamata pinnasele, lõkkekoht on jäetud ümbrit­semata mittepõleva materjaliga või on lõke tehtud liiga tugeva tuulega. Kindlasti peavad lõkkekohas olema esmased kustutusvahendid ja lõket ei tohi jätta järelevalveta. Kulupõlengute põhjustajaks on ka inimeste hooletus – niitmata jäetud hein, kuluheinale mahavisatud suitsukoni, puruks löödud pudelid. Ka ATV-ga mööda kuiva põldu kihutamine võib lõppeda traagiliselt.
Päästeamet teatas, et pühapäeva hommikuse seisuga on tänavu olnud juba 70 metsa- ja maastikutulekahju. Rohkem kui pooled neist ehk siis 44 juhtusid sel nädalavahetusel, laupäeval-pühapäeval.
Varasematel aastatel on metsa/maastikutulekahjude arv olnud langevas trendis – 2010. aastal registreeriti 1737 metsa/maastikutulekahju, 2011. aastal 1396 ja 2012 aastal 790.

Veel lugemist:

Küsitlus

Statistika järgi on Eestis 1000 elaniku kohta alkoholi ostmise võimalusi kõige rohkem Hiiumaal. Kuidas te sellesse suhtute?

Uudised

Ministeeriumi järelevalve tõi Hiiumaa Vabakooli tegevuses välja hulga puudusi ning juhtis tähelepanu õpilaste prognoosi mittetäitumisele. Ettekirjutuste täitmatajätmine võib kooli uuest tegevusloast ilma jätta. Haridus-...

Teema

Hiiumaa muuseumi kauaoodatud pärandihoidla projekt pandi riiklikus rahapuuduses pausile ning muuseumi vara peab edaspidigi hoiul olema nõuetele mittevastavates tingimustes.  Hiiumaa muuseumi uue varahoidla vajadus...