Jälgi meid

UUDISED

Kuidas tasuda korteri üürilt õigesti maksud?

MTA
MTA
Kuna varsti algab taaskord tuludeklaratsiooni esitamine, siis selgitame näidete varal lahti, kuidas deklareerida üüritulu ning tasuda sellelt maksud.
Kõigepealt tuleb üüritulu igal juhul deklareerida füüsilise isiku tuludeklaratsioonil ja märkida ära kogu aasta üüri­summa. Üüritulu hulka ei loeta aga üürniku kulutusi, mis on seotud korteri või elamu heakorraga, näiteks kui üürnik on maksnud lume­koristuse eest. Samas, kui üürnik maksab laenu­makseid või maamaksu korteri omaniku eest, siis loetakse need üürituluks.
Kinnisvara üürimisega seotud kulude katteks saab kinnisvara omanik eluruumi üüritulust 20 protsenti maha arvata. Selleks eraldi kuludokumente esitama ei pea, 20 protsendi mahaarvamine tehakse üüritulu deklareerimisel automaatselt.
Kui eraisik osutab majutus­teenust AirBnb või booking.com kaudu ja ta ei tee seda ettevõtjana, siis tuleb saadud tulu füüsilise isiku tulu­deklaratsioonil kajastada ning kulutusi, sh teenus­tasusid maha arvata ei saa.
Kui selgub, et tulu on jäetud deklareerimata, palub Maksu- ja Tolliamet (MTA) parandada füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, vajaduse määratakse maksu­otsusega tasumisele kuuluv maksu­summa. Lisaks maksu­summale peab sellisel juhul tasuma ka maksuintressi ja maksuhalduril on õigus karistada maksumaksjat raha­trahviga kuni 1200 eurot.
Tuleb ka arvestada sellega, et MTA võib kuni kolm aastat tagasiulatuvalt nõuda deklaratsiooni parandamist, maksu tasumist võib nõuda kuni viis aastat. Juhul, kui maksusummat ei ole võimalik koheselt täies ulatuses tasuda, on võimalik see ajatada ja tasuda võlg maksegraafiku alusel. Ajatamise taotlemine on lihtne, seda on võimalik teha e-maksuameti kaudu.
Mõned selgitavad näited, millega MTA on kokku puutunud.
Näide 1: Toomas sai kolm aastat tagasi päranduseks korteri. Maksuhaldur pöördus Toomase poole, et selgitada, kuidas ta korterit kasutanud on. Toomas selgitas, et korter seisab tühjana, kuna ta pole veel otsustanud, mida sellega teha. Kinni­tuseks esitas Toomas korteri kommunaalarved ja elektriarved, millel vee- ja elektritarbimine puudus, seega on kindel, et Toomas üüritulu ei saa ja on füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitanud korrektselt.
Näide 2: Piretil on lisaks enda elukohale veel kaks korterit. Üüritulu ta füüsilise isiku tuludeklaratsioonil deklareerinud ei ole. Maksu­haldur pöördus Pireti poole ning palus tal selgitada, kuidas ta on kortereid kasutanud. Lisaks pidi Piret esitama oma pangakontode välja­võtted, millelt oli näha, et ta on alates 2019. aastast kortereid välja üürinud. Seega peab ta tagasiulatuvalt esitama
2019. aasta ja 2020. aasta tuludeklaratsiooni parandused. Lisaks tuleb Piretil tasuda ka intress, kuna 2019. ja 2020. aasta tuludeklaratsioonide esitamise tähtaeg oli möödunud.
Näide 3: Mati elab Tallinnas, kuid soetas Tartusse investeerimise eesmärgil kaks korterit. Kuna Mati tütar õpib Tartu Ülikoolis, siis kasutab ta ühte korterit koolis käimise ajal, teine korter on müügis ja seal kedagi ei ela. Mati esitas maksuhaldurile ühe korteri kohta kommunaalkulude arved, tasumist kinnitavad dokumendid ja sideteenuste lepingu, mille põhjal oli selge, et korterit kasutab Mati tütar. Teise korteri kohta esitas Mati korteri müügikuulutuse ning kommunaalkulude arved, millel vee- ja elektritarbimine praktiliselt puudus. Seega Mati on toiminud korrektselt ning üüritulu ta deklareerima ei pea.
Näide 4: Tiina omab lisaks enda elukohale veel nelja korterit. Tiina selgitas maksu­haldurile, et kahes korteris elavad tema täis­ealised lapsed, ühes korteris elab tema ema ning neljandas korteris, mis asub Saare­maal, käib ta ise perega suvitamas. Tiina esitas oma pangakonto väljavõtte terve aasta kohta, millel olid kajastatud Saaremaa korteri ja ema kasutuses oleva korteri kommunaalarvete tasumised. Tiina ema ja täisealised lapsed omasid rahvastikuregistri järgset registreeringut Tiinale kuuluvatesse korteritesse. Pangakonto väljavõttelt nähtuvalt Tiina üüritulu saanud ei ole.
Näide 5: Taavile kuulub lisaks elukohale veel kuus korterit. Taavi kinnitas esmalt maksuhaldurile, et ta pole üüritulu saanud ning esitas pangakonto välja­võtte aasta kohta. Kontole oli tehtud märkimisväärses summas sularaha sisse­makseid, samas puudus Taavil töökoht ning tal polnud ühtegi sissetulekut. Maksuhaldur vestles Taaviga ning ta tunnistas, et saab tõepoolest kuue korteri väljaüürimisest üüritulu ja see ongi tema sisse­tulek. Taavil tuleb esitada tagantjärele füüsilise isiku tuludeklaratsioonid ning üüritulu deklareerida. Lisaks üüritulule kuulub tasumisele ka intress.
Kui olete müünud kinnisvara või seda välja üürinud ja te ei ole kindel, kas saadud tulu või milline summa täpselt kuulub deklareerimisele, siis hilisemate üllatuste vältimiseks saate infot meie kodulehelt või võite meiega telefoni teel ühendust võtta ja arutame teie juhtumi eraldi läbi.
ERKKI PAULUS
MTA maksuauditi üksuse juht
Loe pikemalt siit: https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksustatavad-tulud/uuri-ja-renditulu-litsentsitasu

Veel lugemist:

UUDISED

Maksu- ja tolliamet tuletas meelde, et tuludeklaratsioonide esitamise tähtaeg oli 2. mail. Eilseks oli esitatud 718 799 tuludeklaratsiooni, mis on 90% eeldatavast deklaratsioonide arvust....

UUDISED

Maksu- ja tolliameti esialgsetel andmetel laekus septembris Hiiumaa valla eelarvesse 842 627 eurot tulumaksu. See on 8,8 protsenti enam kui mullu samal kuul –...

UUDISED

Maksu- ja tolliamet (MTA) tuletab meelde, et täna, 1. oktoobril on maamaksu teise osa ning tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise tähtaeg. Eelmise aasta...