Jälgi meid

UUDISED

Kärdla uue laste­aia asukoht valitud?

Ekraanikuva
Septembrikuu istungil kinnitas osavallakogu Kärdla uue lasteaia potentsiaalse asukoha.

Osavallakogu arutles kahe võimaliku koha üle: Kalda tänav 11 (ülemisel fotol) ehk praegune lasteaed või Nuutri tänav 11 (alumisel fotol) kinnistu. Viimati­nimetatud kinnistu asub spordi­keskuse jalgpalli­väljaku vastas üle tee, kohas, kuhu paigaldati koolilaste ajutine murukangast teerada spordi­keskusesse.

Osavallakogu leidis, et praeguse lasteaia territoorium võib jääda uue hoone jaoks väikeseks ja seal ei saa lasteaeda laiendada. “Laste­aiakohti on niigi vähe, tuleks ehitada suurem maja, seega võib jääda Kalda 11 õueala territoorium norma­tiividele alla, samuti võib kalliks minna vana maja lammutamine,” on kirjas osavallakogu koosoleku protokollis.

“Üks pluss on veel – olemas­olev lasteaed saab niikaua toimetada, kui uut ehitatakse ja ehitusega midagi juhtuma peaks,” ütles Kärdla osavallakogu esimees Martin Kagadze Hiiu Lehele. “Päris kolme pole, aga kaks ja pool korda on Nuutri 11 kinnistu kindlasti suurem kui senine,” lisas Kagadze. Uus koht on tema andmetel 1,5 hektarit, teine alla 0,6 hektari.

Veel viitas Kagadze, et Nuutri tänaval on paremad võimalused parkimisala lahendamiseks, praeguses Kalda 11 asukohas on laste­aia parkimisala küll laiendatud, kuid probleemne on see ikkagi.

Ekraanikuva
Osavallakogu tegi valla­valitsusele ettepaneku, et uus Kärdla lasteaed planeeritaks Nuutri 11 kinnistule.

Hiiumaa valla kehtiv eelarvestrateegia nägi ette kulutada 2021. aastal Kärdla lasteaia ehituse eeltöödeks 50 000 eurot, sel aastal
2,25 miljonit eurot ehi­tuseks ja tuleval, 2023. aastal veel 700 000 eurot.

HARDA ROOSNA

Veel lugemist: