Jälgi meid

UUDISED

Käina kool ootab kuu lõpuni lapsevanematelt tagasisidet muudatuste kohta

2015/2016. õppeaastal rakendati Käina koolis katseliselt viie vaheaja süsteemi, st traditsioonilise märtsivaheaja asemel olid vaheajad veebruaris ja aprillis. Muudatuse eesmärgiks õpilaste veerandilõpupingete ja kevadväsimuse vähendamine.
Koolipidaja seisukoht on, et 2016/2017. õppeaastal oleks Käina koolis viis vaheaega analoogselt Kärdla koolidega.
Viie vaheaja kasutuselevõtu tõttu ei toimu harjumuspärast veerandilõpu hindamist. Kuna vaheajad veerandite koondhindamisega niikuinii ei kattu, teeme kooli poolt ettepaneku veel üheks muudatuseks – minna üle trimestrite süsteemile, st et õppeperiood on jagatud kolmeks võrdseks osaks ning kokkuvõttev hinne pannakse kolmel korral õppeaastas:
novembri lõpus, veebruari lõpus ja õppeaasta lõpus.
Millised on trimestrite kaupa hindamise eelised? Eelkõige kaob segadus, millist ainet ja millises klassis hinnatakse veerandite, millist poolaastate kaupa. Pikema hindamisperioodi jooksul on kergem hajutada kontrolltöid ja vältida õpilaste ülekoormust. Õppeaasta koondhinne kujuneb kolmest hindest ning kaob võimalus, et aastahinde väljapanemisel on veerandihinded n-ö pooleks, mistõttu on maandatud võimalikud erimeelsused hindamise tõlgendamise ja aastahinde kujunemise teemal. Õppetöö on pingeline ja meie ootused õpilastele kõrged. Ehk aitab rahulikum hindamisrütm leevendada ka koolistressi.
Enne trimestrite rakendamist ootame tagasisidet lapsevanematelt. Palun andke märku, kas pooldate kavandatavaid muudatusi, vastates küsimustikule, mille leiate e-koolist. Küsimustik on avatud 30. juunini.

Ene Urman
Käina Kooli direktor

Veel lugemist:

TURISM

Käina kooli 75. lennu õpilased viisid täide oma unistuse ja käisid Itaalias õppereisil – unistuse täitumise nimel tegid noored tööd ja kogusid raha. Ettevalmistused...