Jälgi meid

UUDISED

Hiiumaa valla teenetemärgid

Erakogu
Hiiu Leht
Hiiu Leht
Jaan Kuusemets on Hiiumaa ainukese arhitektuuribüroo DAGOpen juhataja ning vastutava arhitektina osalenud edukalt nii Eesti sisestes kui ka rahvusvahelistel arhitektuurikonkurssidel, tuues seeläbi Hiiu maakonnale au ja tuntust. Jaan, kes omab kõige kõrgemat võimalikku arhitekti kutset, volitatud arhitekt-ekspert 8, on OÜ DAGOpen juhataja ning vastutav arhitekt olnud alates 2012. aastast, kui võttis firma juhtimise üle oma isalt, Jüri Kuusemetsalt.

Mart Reino on teenindanud õigusalaselt Hiiumaa majandeid, ettevõtteid ja kogu elanikkonda. Tutvustanud seadusandlust kohalikus ajalehes ja mujal meedias. Kirjutanud artikleid ajaloolistel ja päevakajalistel teemadel. Esinenud loengutega õigusalastel teemadel. Eesti Kaitseliidu Lääne Maleva Hiiumaa malevkonna pealik, Kaitseliidu Keskkogu ja Vanematekogu liige. Kuulub paljudesse Eestimaa ühingutesse, seltsidesse, klubidesse ja on aktiivne ka Hiiumaa ühiskondlikus elus.

Agu Kohari töötas pikki aastaid kalurikolhoosis Hiiu Kalur, kus vastutas abitootmise käivitamise ja edendamise eest. Tema algatusel ja juhtimisel rajati Hiiu Kaluri puidu-tsehh, automajand, filtritsehh ja moderniseeriti kalatööstus. Need ettevõtmised aitasid Hiiu Kalurile teenida lisatulu ning lõid saarele hulga töökohti. Hiljem kasvasid neist välja mitmed edukad ettevõtted, millest nii mõnedki veel tegutsevad. 1988–2012 töötas Agu Kohari Hiiumaa Tarbijate ühistu juhatuse esimehena. Keerulistel üleminekuaastatel suutis ta säilitada Hiiumaa kaubanduse viies edukalt ellu ühiskonnamuutusega kaasnevad reformid ning jätkates hiljem kaubandusvõrgu ja teenuste järjepidevat kaasajastamist. Agu Kohari juhtimisel pandi alus Hiiumaa Coopi ja Hiiumaa Köök ja Pagar tänasele edule.

Veel lugemist:

PERSOON

Andres Kimber (34) on kaitseliiduga seotud üle paari-kümne aasta. Alustas kaitseliidu noorteorganisatsioonis Noored Kotkad 1999. aastal ja edasi astus kaitseliitu. Nüüd valiti ta Hiiumaa...

UUDISED

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi määras oma 20. juuni käskkirjaga Hiiumaa malevkonna pealiku ametikohale nooremleitnant Andres Kimberi. Pidulik tseremoonia algab pühapäeval, 3. juulil kell...

JUHTKIRI

Pühapäeval võtab pealikuks valitud Andres Kimber vastu Hiiumaa malevkonna lipu. Kuigi malevkonna uuel pealikul ei peaks Lääne maleva pealiku Andres Välli sõnul enam olema...

UUDISED

Käina elamuskeskuses Tuuletorn avatud Kristiina Gilts Stenhardti fotonäitus “Unerännud”. Nüüd saatis autor kutse, milles teatas, et kõik huvilised on tere-tulnud laupäeval, 9. juulil kell...