Jälgi meid

UUDISED

Hiigeltuuleparkide vastased hakkavad allkirju koguma


Reedel Suuremõisas kogunenud rühm hiigeltuuleparkide vastaseid otsustas hakata koguma allkirju, et algatada eelnõu, millega tunnistada kehtetuks Hiiu vallavolikogu otsus kiita heaks valla ja meretuuleparkide arendaja ühiste kavatsuste protokoll.
22. mai istungil kiitis Hiiu vallavolikogu kümne poolt- ja viie vastuhäälega heaks eelnimetatud protokolli (ÜKP), millega osapooled leppisid kokku, et toetavad igati 1100 MW võimsusega meretuulepargi planeerimist ja rajamist Apollo, Vinkovi ja nende lähimadalikele.
Volikogu opositsiooni liige Inge Talts, kes on üks viiest vastuhääletanust, ütles, et otsus tuleb tühistada, kuna kohalikud poliitikud on jätnud tähelepanuta rohkem kui 8000 allkirja, mis anti petitsioonile “Mina hiigeltuuleparke Hiiumaale ja rannikumerre ei taha”.
“Kõik ei ole veel otsustatud ja Eesti riik annab ka kodanikule võimaluse oma sõna öelda,” ütles Talts, viidates kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (KOKS), mis võimaldab ka vallakodanikel eelnõusid algatada.
KOKSi § 32 “Õigusaktide algatamise õigus” sätestab, et vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel on õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul.
Hiiu vallas on 4117 hääleõiguslikku elanikku, seega on eelnõu algatamiseks vaja koguda 42 inimese toetus. Esialgu saab allkirju anda Pildikojas Kärdla Keskväljakul.
Hiidlased kogusid 2008. aastal ja edastasid 2009. aastal maavalitsusele ja riigikogule ligi 8000 allkirjaga petitsiooni “Mina hiigeltuuleparke Hiiumaale ja rannikumerre ei taha”, protestides ASi Raunisaar kavade vastu rajada Hiiumaale 500 MW ja rannikumerre 1000 MW tuuleelektrijaam.
OÜ Nelja Energia poolt planeeritav Loode-Eesti meretuulepark, mille võimsus 700–1100 MW, oleks praeguse seisuga Euroopa suurim.

Veel lugemist: