Jälgi meid

UUDISED

Ettevõtlik kool nüüd ka Kärdlas

ERAKOGU
Kärdla põhikoolile omistati neljapäeval Paides toimunud üleriigilisel haridusfestivalil ettevõtliku kooli baastase.
Saavutatu annab Kärdla koolile õiguse kasutada tiitlit Ettevõtlik kool ning programmi lippu, samuti kinnitada kooli seinale programmi silt. Kärdla põhikool on esimene kool Hiiumaal, mis selle kvaliteedi­standardi saavutas, Lauka põhikoolil on programmi läbimine veel pooleli.
Ettevõtliku kooli lipu ja tunnistuse võtsid vastu Kärdla põhikooli direktor Margit Kagadze, õppealajuhataja Ivi Remmelg, arvutiõpetaja Helis Roosimaa ja Hiiumaa arendus­keskuse noorte ette­võtluskonsultant Henri Reeder.
“Tänan eelmist koolijuhti, et ta haaras võimalusest liituda Ettevõtliku kooli võrgustikuga ja kogu töögruppi, kelle usin töö andis koolile Ettevõtliku kooli baastaseme,” ütles Kagadze. Samuti tänas ta Henri Reederit, kes on järjepidevalt süstinud meie noortesse ettevõtlikku hoiakut. “Koolijuhina seisan nüüd selle eest, et kool ei jääks loorberitele puhkama. Kindlasti kuulete meie põnevatest ettevõtmistest juba peagi ning loodan, et eelkõige on tegevuste algatajateks noored ise.”“Taseme saavutamine vastavalt ettevõtliku kooli standardile on kogu­konnale ja partneritele selgeks märgiks õppeasutuse kvaliteedist ehk Kärdla põhikool on võrreldav teiste sama kvaliteedi­standardit omavate õppeasutustega Eestis,” selgitas Reeder.
Ettevõtliku kooli sise­hindamist viis koolis läbi töögrupp, mida juhtis kooli endine direktor ja ettevõtliku õppe koordinaator Valeri Gramakovski. Gruppi kuulusid veel õppealajuhataja Ivi Remmelg, arvutiõpetaja Helis Roosimaa, kooli majandus­juhataja Anni Kingsepp, huvijuht Eliisa Liias, kantseleijuht Maarika Matt ning õpetajad Helen Tammeveski, Tarvo Malk, Kristel Vanjuk, Tiiu Malk, Tiia Palmiste, Tiina Viisut ja Vladimir Barinov.
Kaks aastat tööd
Kärdla põhikool liitus programmiga Ettevõtlik kool 14. novembril 2016 ja läbis koolitusprogrammi. 2017/2018 õppeaasta jooksul viis kool läbi ettevõtliku õppe enesehindamise koos Hiiumaa arenduskeskusega. Hindamine toimus kahes osas: esimeses etapis õppeasutuse enesehindamine ja teises SA Hiiumaa Arenduskeskuse nõustamine, millele järgnes teavitus tulemustest. Lõpptulemuseks hinnang, et kool vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele kõigis olulistes koolielu puudutavates valdkondades ning saab õiguse ametlikult kasutada nimetust “Baastaseme ettevõtlik kool”.
“Antud kvaliteeditunnusega tunnistab maakondlike arenduskeskuste võrgustik, et Kärdla põhikooli kollektiiv on omandanud vajalikud teadmised ja oskused ettevõtliku õppe süsteemseks rakendamiseks koolis, kool on kogukonnale avatud, kaasab aktiivselt partnereid ja püüab arendada õpilastes ettevõtlikku eluhoiakut läbi süsteemsete sisuliste tegevuste kõikides koolielu valdkondades. Kool on viinud läbi põhjaliku eneseanalüüsi ja sisehindamise, mille tulemused on reaalselt mõõdetavad,” on kirjas saadud tunnistusel.
Baastase kehtib 1. jaanuarist 2019 kuni 31. detsembrini 2021.
Ettevõtliku hariduse standard on maakondlike arendus­keskuste ja ekspertide poolt koostatud kvaliteeditunnuste kirjelduste ja hindamiskriteeriumite kogum, mille alusel õppeasutused mõistavad üheselt, mis on ettevõtlik õpe, oskavad seda rakendada süsteemselt oma edukuse hindamiseks. Standard on seotud õppeasutuste sisehindamisega ja lähtub riiklikust õppekavast. Standardi alusel hinnatakse ettevõtliku hariduse rakendamisel toimunud muutusi õppeasutustes.
Baastasemel üle saja kooli
Haridusfestivalil 2018 tervitati kokku 28 uut õppeasutust, mis süsteemse tööga pälvisid kvaliteedimärgi Ettevõtlik kool.
Samuti tunnustati maa­kondade parimaid õppe­projekte. Edulugude konkursile esitasid õppeprojekte koolid üle Eesti, finalistid valis üleeestiline žürii ning parimad selgusid haridus­festivalil žürii ja publiku häälte põhjal.
Ida-Viru ettevõtluskeskuse juhatuse liige Pille Sööt tõdes saadetud pressiteates, et tulevikuhariduse võtme­küsimuseks on, kuidas tuua koolidesse ja lasteaedadesse rohkem põnevaid õppimis­meetodeid. “Oluline on, et õpetajad keskenduksid tunnis lisaks enda ainele ka õpilaste muude oluliste pädevuste arendamisele – enam ei saa õpetada vanaviisi ning tuleb leida uusi moodusi, et arendada noortes just neid oskusi, mida nad tulevikus vajavad,” selgitas Sööt.
Ettevõtliku kooli võrgustikku kuulub Saaremaal 7, Pärnumaal 12, Läänemaal 4, Raplamaal 4, Lääne-Virumaal 12 kooli ja 3 lasteaeda, Järvamaal 11 kooli, Viljandi­maal 5 kooli, Valgamaal 5 kooli ja 1 lasteaed, Võrumaal 7 kooli, Põlvamaal 6 kooli, Tartumaal 3 kooli, Jõgevamaal 5 kooli, Ida-Virumaal 14 kooli ja 4 lasteaeda ning Hiiumaal 1 kool. Kokku kuulub võrgustikku 102 kooli ja 8 lasteaeda ning võrgustik laieneb edasi.

Veel lugemist:

UUDISED

Kärdla põhikoolis tähistasime 5. oktoobril õpetajate päeva ja üheksanda klassi õpilased said võimaluse proo- vida, kuidas on koolis õpetajana töötada. Päev kulges ilma suuremate...

UUDISED

Vikerraadio korraldas Euroopa keeltepäeva puhul koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja Tallinna Euroopa Kooliga äraarvamismängu, kus tuli mõistatada, mis keeles kõlab Antoine de Saint-Exupéry...

UUDISED

Palade põhikoolis toimus Ettevõtliku Lasteaia koolituspäev, kus esimest korda osalesid saare lasteaedade esindajad Palade, Kärdla ja Kõrgessaare lasteaiast. Palade lasteaed on esimese lasteaiana Hiiumaal...

UUDISED

Kärdla uue põhikooli hoone ehitab oktoobriks valmiva Hiiumaa spordikeskuse peatöövõtja Ehitus5ECO, mis oli üks kahest pakkujast. Kooli ehitustööd algavad sel sügisel. Vallavalitsuse teatel on...