Jälgi meid

UUDISED

Elektrilevi soetab mikrotootjate elektri võrku mahutamiseks salvesti

ELEKTRILEVI
Riigi rahasüst Elektrilevi Hiiumaa võrkusid veel tugevdama ei jõua, küll kavatseb ettevõte septembris kuulutada hanke salvestus­süsteemi soetamiseks saarele.
Hiiumaal uusi elektritootjaid-päikeseparke enam võrku ühendada ei saa. Lihtsalt pole, kes saarel nii palju elektrit tarbiks. Ka ei saa seda saarelt välja saata, kuna võrkude läbilaskevõime on piiratud.
Elektrilevi saab riigilt võrkude tugevdamiseks 8 miljonit eurot toetust. Pressiteates oli kirjas, et võrgutugevdustöid tehakse kokku 16 miljonit eurot maksva projekti käigus kõigis Eesti maakondades. Elektrilevi varahaldusjuht Rasmus Armas ütles, et see raha on mõeldud ainult tänavuste tööde jaoks ning nende mahus ei ole investeeringuid Hiiumaale planeeritud.
Toetus kulub projekteerimisele
“Põhjuseks on asjaolu, et Hiiumaale täiendavate tootjate võimaldamiseks on vaja suurendada läbilaskevõimet 35 kilovoldistel liinidel ja Saare­maalt Hiiumaale suunduvates merekaablites,” selgitas Armas. “Antud investeeringu teostamise eelduseks aga on uute liinide projekteerimine, millega oleme käesoleval aastal alustanud.”
Merekaabi ehitustööd olid planeeritud 2027. aastaks, kuid Elektrilevi soovib neid kiirendada ja tuua varasemaks, mis Armase sõnul sõltub eelkõige projekteerimise kiirusest.
Hiiumaa vallavanem ütles volikogu infotunnis, et tänu toetusele võib kahe saare vaheline kaabel valmida varem, aastaks 2025.
Alternatiiviks salvestusseade
Liinide tugevdamise alternatiivina ja olukorra, kus uusi elektri väiketootjaid Hiiumaal võrku üldse ühendada ei saa, kiiremaks lahendamiseks planeerib Elektrilevi sel sügisel paindlikkusteenuste hanget. Armas tõi näidetena tarbimise juhtimise või salvestuse hankimise Hiiumaal, et võimaldada täiendava tootmise lisandumist võrku.
Valla andmetel võiks see luua liitumisvõimaluse mõnekümne väiketootja jaoks.
Praegu puudub Elektrilevi jaotusvõrgus Hiiumaal uute elektritootmisüksuste võrguga ühendamiseks võrguteenuse osutamiseks vajalik edastamisvõimsus.
Iga järgneva tootmis­võimsuse ühendamiseks Hiiumaale on vaja teha ulatuslikke võrgu ümberehitustöid maksumusega u 9 miljonit eurot, mis võimaldaks võrku liita täiendavalt 4 MW tootjaid.
Seepärast võtab Elektrilevi taotlusi vastu ja väljastab pakkumisi ainult neile Hiiumaal elektritootjana liituda soovijatele, kes kasutavad toodetud elektrit oma majapidamise tarbeks ja elektrienergiat võrku tagasi ei anna.

Veel lugemist: