Jälgi meid

TURISM

Eiffeli audit tehtud, parandustööd käivad

EIFFELI TORN/FB
Kõrgessaare osavalla-vanem Niels Rattiste on öelnud, et nn Eiffeli teemapargi ehitaja Jaan Alliksoo jõuab uusi atraktsioone kiiremini juurde ehitada kui vald olemasolevaid seadustada. Üht-teist on siiski juba tehtud.
Tarbijakaitse ja tehnilise järele­valve amet (TTJA) avastas eelmisel aastal, et valdav osa Jaan Alliksoo poolt Kastani ja Kordoni kinnistule rajatud ehitistel ei ole ei ehitus- ega kasutusluba ja tegi vallavalitsusele ettepaneku algatada järelevalvemenetlus. Õhus oli oht, et ülipopulaarne teemapark tuleb külastajaile sulgeda.
Arusaamatu on, kas ehitised on nüüd turvalised ja neid tohib kasutada, aga nn teemapark on selgi suvel avatud, sissepääsul küsitakse külastajatelt raha ja rahvast jagub.
Tehniline audit torni ei luba
Kõrgessaare osavalla ehitus-spetsialist Maiken Lukas rääkis, et järelevalvemenetluse käigus tellisid Kastani ja Kondori maaüksuste omanikud ehitustehnilise auditi tornile, labürindimajale, seiklusrajale, tiikidel olevatele rajatistele ja kohvikuhoonele.
“Auditi põhjal on tiikide rajatiste, labürindimaja ja laste seiklusraja kasutamine ettenähtud viisil võimalik – need on ohutud ja vastavad kasutamise otstarbele,” selgitas Lukas.
Audit tuvastas, et vaatetorn ehk nn Reigi Eiffel on rahuldavas seisukorras. Tuvastati ka see, et rajatise põhilised kandekonstruktsioonid ei ole püsivad ning vajavad kontroll-arvutamist ja tugevdamist, kuna võivad olla kasutajatele ohtlikud.
Lukas ütles, et omanikul tuleb teha tornile ehitusloa või- teatise saamiseks täiendavaid töid, mis on kohustuslikud. “Torni ei ole võimalik kasutusele võtta sihtotstarbepäraselt, mistõttu külastajate torni laskmine ei ole lubatud,” rõhutas Lukas viidates auditi tulemustele.
Jaan Alliksoo isiklikus kasutuses olevatele hoonetele ja nn autodemuuseumile on kasutusteatised väljastatud. Auditist selgub, et kohvikuhoonele on ehitusluba väljastatud ja jätkub kasutusloa menetlus. Ka on mitmed ohtlikud rajatised lammutatud ja ala heakorrastatakse.
Külastaja omal vastutusel…
Maiken Lukas ütles, et vallavalitsusele pole esitatud Eiffeli alale avalike ürituste loa taotlusi, kuid osavalla-
valitsus ja omanikud suhtlevad aktiivselt.
“Osavallavalitsus hoiab hooajal silma peal, et inimesi torni ei lastaks ning teeb ka edaspidi kirja teel märkusi ja ettepanekuid, kuidas objekti heakorda parendada ja teeb pidevat ehitusalast järele-valvet,” ütles Lukas.
Kõrgessaare osavalla vanem Niels Rattiste lisas, et kinnistu ja atraktsioonide heakorra eest vastutab omanik ning nende külastamine ja kasutamine külaliste poolt on iga külalise omal vastutusel.
“Vallavalitsus juhib eelkõige lastevanemate tähelepanu sellele, et nad oma lastel silma peal hoiaks ning ennetaks võimalikke õnnetusi,” märkis Rattiste.
Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja kinnitas, et Kõrgessaare osavalla suunamisel ning maaomaniku käte läbi on teemapargi ohutust ja heakorda märkimisväärselt parendatud.

HELJA KAPTEIN
helja.kaptein@hiiuleht.ee

Veel lugemist:

POLITSEI

Möödunud nädalal lõhuti veel avamata Kärdla madalseikluspargi üks atraktsioone – keegi on läbi lõiganud ühe rippatraktsiooni köie. Liis Remmelg MTÜst Hiiumaa Jooksugrupp, mis rada...