Jälgi meid

UUDISED

Breveri preemia kandidaate saab veel esitada

Kandidaatide esitamise tähtaeg Emmaste osavalla Marie Breveri nimelise hariduspreemiaga tunnustamiseks on 15. märts. Kandidaadi esitamiseks tuleb vallavalitsusele esitada põhjendatud kirjalik taotlus. Kandidaate võivad esitada üksikisikud, valla haridusasutuste juhtkonnad ning hoolekogud, noorte­volikogu, Emmaste põhikooli vilistlased ja kohaliku omavalitsuse volikogu. Iga esitaja saab esitada ainult ühe kandidaadi.
Laureaadi valib välja komisjon, kuhu kuuluvad valla­valitsuse, vallavolikogu, volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni, noortevolikogu, Emmaste põhikooli hoolekogu ja Emmaste lasteaia Naksitrallid hoolekogu esindaja.
Legendaarne Emmaste koolijuht Marie Brever (1898–1981) määrati Emmaste kooli juhatajaks-õpetajaks 1922. aasta augustis vaid 24aastasena ja ta töötas selles ametis kuni 1949. aastani, mil nõukogude võim ta ametist tagandas – kokku 27 aastat.
Breveri preemia antakse inimesele, kes on andnud haridusellu olulise panuse, mõjutanud haridusasutuse ja kogukonna elu, kelle töö ja isiklik eeskuju on kaasa aidanud laste ja noorte kujunemisel töökateks ja igakülgselt arenenud isiksusteks.
Varasemalt on preemia pälvinud Kaul Kikas, Sende Lipu, Ilme Naurits, Meida Koppel, Aivi Maandi, Piisa-Ilmi Riisenberg, Heli Lindmäe, Tiiu Sööl, Ilmar Oja ja Anne Golub.

Veel lugemist: