Jälgi meid

JUHTKIRI

Kes võtab vastutuse?

Erinevalt muust tsiviliseeritud maailmast on Eesti poliitikud nagu toolile kinni kleebitud ja poliitilist vastutust ei taheta võtta.
Nüüd on see halb eeskuju jõudnud ka siia – Kärdla sadama nõukogu ei suvatsegi vastutust võtta.
Käimasolevas sadama kriminaalasjas on kahtlustatavaks kuulutatud juriidiline isik, SA Kärdla Sadam, kuid nõukogu liikmed ei näi kandvat mingisugust vastutust.
Välja arvatud Hiiu vallavanem Reili Rand, kes tagasiastumiseks ettepaneku tegi, ja nõukogu liige Jüri Ojasoo, kes vastava avalduse esitas.
Hiiu Lehe andmetel olid nõukogu liikmed, välja arvatud Rand ja Ulla, ametis ka sel ajal, kui uuritavad tehingud toimusid. Hiiu Leht kutsub neid ka vastutust võtma.

10. mai 2016

Veel lugemist: