Jälgi meid

UUDISED

Abiks valijale 1.

Hiiu Leht püüab olla valijaile abiks otsustamisel, kelle poolt hääletada. Rubriigis “Abiks
valijale” anname valimisnimekirjadele võimaluse lühidalt vastata valimisteemalistele küsimustele. Teeme seda selleks, et valijale ei pakutaks valikut ainult ilusate piltide või rohkesõnaliste programmide kujul, vaid kandideerimisnimekirjade põhiseisukohti saaks kõrvutada enne lõpliku valiku tegemist, et otsustada, kui veenvad need on. Vastused avaldame toimetuse meilile laekumise järjekorras.

1.Miks soovite Hiiumaa vallas võimule tulla?

2.Kas e-hääletus peaks neil valimistel toimuma või mitte? Palun põhjendage.

Isamaa ja Res Publica Liit
1. Meie meeskond on varasemalt tõestanud, et viime oma lubadusi ellu ja teeme päriselt asju ära. Olla võimul ei ole olnud kunagi eesmärk iseenesest. On oluline mõista, et juhtimisega kaasneb vastutus kogukonna ja Hiiumaa tuleviku ees. Küll on aga koostööd vaja selleks, et oma ideid edukalt ellu viia. Selle eeltingimuseks on valimistel toetajatelt veenva mandaadi saamine.

2. Eesti on ainus riik maailmas, kus e-hääletus on kasutusel üleriigilise juriidiliselt korrektse valimisviisina. Teiseks, kui 2005 anti iga 50. hääl elektrooniliselt, siis eelmine kord juba iga kolmas. Järelikult on e-hääletuse puhul rohkem inimesi valimistesse kaasatud ning e-hääletuse näol on riik loonud asukohast sõltumatu võimaluse oma hääle andmiseks. Kuna Hiiumaalt on palju inimesi laias maailmas laiali, kellele läheb kodusaarel toimuv korda, siis leian, et nende osalemisvõimalusi valimistel ei peaks kuidagi piirama. Turvalisust suurendab seegi, et e-hääletamine võimaldab tagantjärele kontrollida, kas hääl läks õigesse kohta.

VL Ühine Hiiumaa
1. VL Ühine Hiiumaa toetub samanimelisele MTÜle, kuhu kuulub ligi 50 hiidlast. Nimekirjas on nii omavalitsustöö kogemusega inimesi kui uusi tulijaid, kes on valmis panustama Hiiumaa arengusse. Meie põhiteesideks on koostöö ja ühine otsustamine, et arendada välja kaasaegne elukeskkond, tuua saarele erinevaid kompetentse ja ära hoida ääremaastumist. Asjalik ja stabiilne volikogu ning professionaal­ne vallavalitsus aitab hoida fookuse ühistel eesmärkidel. Hiiumaa vald peab saama vääriliseks partneriks riigile, et ühendused, arstiabi ja muud eluks vajalikud teenused oleksid hiidlastele parimal moel kättesaadavad.

2. Jah, peaks! Ei ole leidnud tõendamist, et
e-valimistega oleks seotud mingi konkreetne turvarisk. On paratamatu, et suur hulk Hiiumaa elanike registris olevaid inimesi asub väljas­pool saart või isegi Eestit. Ka nemad peavad saama võimaluse otsustada, sest usume, et ka nemad hoolivad Hiiumaa heast käekäigust samavõrra kui alaliselt siin elavad inimesed.

Reformierakond
1. Reformierakond on toetanud ühe oma­valitsuse moodustamist Hiiumaale ja meie soov on osaleda uue tugeva omavalitsuse ülesehitamises. Oleme orienteeritud konstruktiivsele koostööle ja meie programmis on Hiiumaa elu edendamiseks teostatavaid ideid, mis kattuvad paljuski mitme teise volikogusse pürgiva nimekirja poolt väljakäidud mõtetega, mis on suurepäraseks eelduseks koalitsiooni moodustamiseks. Meie meeskonnas on väga suure riigi-, omavalitsus-, ettevõtlus- ja arendus­töö kogemusega inimesi, kes kõik on valmis oma teadmised ja oskused rakendama saare avalike otsuste paremale juhtimisele.

2. Eesti on tuntud kui E-riik ja e-hääletus peaks toimuma ka nendel valimistel. E-hääletajate osakaal on igal aastal tõusnud ja see on kindlasti üks võimalus rohkem hääleõiguslikke inimesi valimistesse kaasata. E-teenused ja võimalus riigiga nende kaudu suhelda aitavad meil leevendada ääremaastumist. Usaldame tehnilise valmisoleku hindamisel e-hääletuse lubamise või keelamise osas selle ala spetsialiste.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
1. Sotsiaaldemokraadid töötavad selle nimel, et Hiiumaa oleks ihaldatud elupaik nii tänastele kui tulevastele hiidlastele. Pakume välja Hiiumaa arengule suunatud programmi ning usaldusväärse ja ennast tõestanud meeskonna.
Meil on nii mõndagi ette näidata. Viimase pooleteise aastaga on Hiiu valla rahaline seis märgatavalt paranenud. Oleme loonud head eeldused, et sügisel sündiv ja kogu Hiiumaad ühendav suurvald oleks elujõuline. Sotside meeskonda kuuluvad targad ja ettevõtlikud inimesed, kes oskavad hoida tasakaalu traditsioonide ja uuendusliku mõtlemise vahel. Meile on omane aus ja läbipaistev juhtimine. Peame oluliseks, et iga hiidlane saaks oma vajadustele kiire ja sobiva lahenduse kodu lähedal ning osavaldadest saaks kohaliku elu otsustuskeskused. Iga hiidlane loeb!

2. Kindlasti peab toimuma. E-hääletuse ärajäämisel väheneb inimeste võimalus osaleda valimistel ja sellest kaotaks terve Hiiumaa, sest mandril ja välismaal tööl või koolis käivate hiidlaste side kodusaarega nõrgeneks.

Keskerakond
1. Teooria järgi on iga erakonna suurim ja loomulikum eesmärk võimule saada. Kui see toimub vabade valimiste kaudu, mis on üldised, ühetaolised ja otsesed, siis on kõik kõige paremas korras. Valimisliitude puhul on tõepoolest võimalik küsida, miks nemad tahavad valimistel kaasa lüüa. Poliitika tegemine, nagu iga teine tegevusala eeldab konkreetseid teadmisi ja parasjagu oskusi. Neid on aga kõige tõhusamalt võimalik omandada erakonna tegevuses kaasa lüües.

Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi.

2. Suhtun e-valimistesse päris halvasti. Neil päevil teatavaks saanud kiibi turvalisuse probleem on tühine selle kõrval, et Eesti vabariigi põhiseaduse järgi pole olemas ei eelhääletamist ega e-hääletamist. Riigikohtu ja õiguskantsleri ennastsalgav paragrahviväänamine tõestamaks, et e-hääletamine oleks justkui ikka põhiseadusega kooskõlas, on minu arvates üks tõsisemaid eetilisi probleeme Eesti riigi õiguspraktikas. Mugava hääletamise nimel ollakse valmis riskima valimistulemuse – Eesti riigi saatusega.

EKRE/Ei Tuugenitele!
1. Tuleb eristada eesmärgid vahenditest. Võim ei ole eesmärk vaid vahend. Mitte keegi ei tule võimule, vaid paremal juhul jagatakse võimu kellegagi, s.t et tegu saab olema kindlasti mingi koalitsiooniga. Sõltuvalt valimistulemustest on võimalik osaleda otsustusprotsessides ning see ongi esmane vahend, millele järgnevad konkreetsed ülesanded, mis kõik teenivad põhieesmärki.

2. E-riigis ei peaks mitte ainult toimuma
e-hääletused vaid ammu oleks aeg juurutada ka e-istungeid ja volikogu e-hääletusi. Seni aga kuni ei suudeta tagada e-hääletuste täielikku turvalisust, tuleks neist loobuda.

VL Kodusaar
1. Soovime Hiiumaa vallas võimule tulla, et olla hiidlaste vääriline esindaja ja tugev partner riigile. Me ei soovi ainult võimu, vaid tahame ellu viia koos hiidlastega need põhimõtted:
• Hiiumaa on ühtne tervik, kui tekivad tugevad osavallad koos oma tulubaasist tuleneva eelarve ja otsustusõigusega
• Saavutatud arengutase ei tohi langeda üheski osavallas
• Seisame selle eest, et hiidlastel oleks võimalus töötada oma kodusaarel
• Tööle peab jääma väljaarendatud laste­aedade, koolide, noortekeskuste, sotsiaalkeskuste, raamatukogude, kultuuriasutuste ja munitsipaalasutuste võrk
• Avame sotsiaalmaja Kärdlas
• Seisame üldhaigla säilimise eest ja aitame kaasa selle arengule
• Tagame tasuta lasteaiakohad
• Soovime, et Hiiumaa rannikumeri ja maismaa jääksid puhtaks tuuleparkidest ja tühistame Hiiu valla ja Nelja Energia sõlmitud lepingu

2. Meie võimuses ei ole e-hääletust keelata ega lubada, aga kõige kindlam on minna jaoskonda ja hääletada sedeliga. Sellega tunneb rahvas, kuidas ta võimu teostab. VL Kodusaar soov on, et Hiiumaa inimesed läheksid valima ja teeksid oma kodusaare jaoks õige otsuse.

Veel lugemist:

UUDISED

Eelmise aasta sügisel valisime oma kohalikesse volikogudesse kokku 1717 inimest. Milline on see keskmine saadik, kellele Eesti inimeste poolt usaldati tulevaks neljaks aastaks kohaliku...

UUDISED

Valimisliit Ühine Hiiumaa 101. Margit Kagadze 102. Omar Jõpiselg 103. Pilvi Post 104. Liili Eller 105. Aili Küttim 106. Tuuli Tammla 107. Sander Kopli...

ARVAMUS

Sügiseste kohalike valimiste kandidaatide esitamine algab juba kahe kuu pärast, aga erakonnad ja valimisliidud enda Hiiumaa esinumbreid avalikustama ei kiirusta. Pärimise peale andis ainsana enda...

UUDISED

Sel nädalal arutavad Reformi­erakonna Hiiumaa piirkonna liikmed, mis saab liikmetest, kes kandideerivad valimisliitudes niiöelda erakonna vastu. Hiiumaal on selliseid kolm: Tarmo Mänd ja Tõnu...